Dostupné vyšetrenia


Poskytované štandardné ORL ambulantné vyšetrenia spomedzi ktorých sú najčastejšie:

Rinoskopia - základné vyšetrenie nosa

Otoskopia - základné vyšetrenie ucha

Inšpekcia dutiny ústnej, krčných mandlí, hltana

Laryngoskopia - základné vyšetrenie hltana a hlasiviek zrkadlom

Zadná rinoskopia - základné vyšetrenie nosohltana zrkadlom

Orientačné vyšetrenie sluchu - vyšetrenie rečou, šepotom, ladičkami

Leptanie sliznice, nakladanie tamponády - pri krvácaní z nosa

Čistenie zvukovodu

Odber sterov na mikrobiologické vyšetrenie

atď...


Poskytované nadštandardné ORL ambulantné vyšetrenia:

Endoskopia - endoskopické vyšetrenie nosa, nosohltana

Otomikroskopia - mikroskopické vyšetrenie zvukovodu, ucha, stredného ucha

Tympanometria - prístrojové vyšetrenie tlakových pomerov stredného ucha, priechodnosti Eustachovej trubice

Orientačná audiometria - prístrojové vyšetrenie sluchu tónom (len na priamu žiadosť pacienta, platba)

Rhinomanometria - prístrojové vyšetrenie priechodnosti nosa, sledovanie stavu nosovej dutiny, efektu liečby a operácií nosa

Videofibroskopia - fibroendoskopické vyšetrenie nosa, nosohltana, hltana, hrtana, hlasiviek s kamerovým zobrazením (platba)

Sonografia prínosových dutín - bezbolestné ulrazvukové zobrazovanie stavu dutín bez škodlivého röntgenového žiarenia (platba)

Elektrokauterizácia - ošetrenie slizníc a podslizničného tkaniva - krvácanie, odber tkaniva na histológiu, chirurgické výkony

V indikovaných prípadoch konzultácia detského spánkového laboratória hradeného zdravotnou poisťovňou


Poskytované nadštandardné rehabilitačné ORL ambulantné výkony (platba):

Infúzna terapia - podanie infúznych roztokov s liečebným efektom pri poruchách sluchu a rovnováhy, tinnite ("hučanie" v ušiach)


Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, vyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu (platba):  

Administratívne účely, vodičský, zbrojný preukaz, potreby zamestnávateľa, práca vo výškach, pred hyperbarickou komorou...


Drobné chirurgické výkony poskytovanév rámci ORL ambulancie v lokálnej anestéze:

Paracentéza - prepichnutie blanky bubienka pri zápaloch stredoušia

Naloženie ventilačných trubičiek do blanky bubienka (spolupracujúce staršie deti a dospelí pacienti)

Aplikácia liečiv do stredoušia

Ošetrenie drobných perforácií blanky bubienka

Frenulotómia - prestrihnutie jazykovej uzdičky

Odber vzorky dostupných tkanív na histologické vyšetrenie

Elektorkauterizácia krvácajúcich cievok (napr. pri krvácaní z nosa...)

Turbinoplastika - redukcia objemu nosových mušlí

Odstránenie dostupného cudzieho telesa - nos, ucho, dutina ústna

Odstránenie stehov, tamponády, dlahovania nosovej prepážky

Repozícia zlomeniny nosa

Odstránenie kožného útvaru


"Konvičkovanie" nosa a použitie Otoventu

Ako správne realizovať toaletu nosa a prínosových dutín?  - Výplach nosa slaným roztokom pomocou konvičky (YouTube)

                                                                                                        - Výplach nosa slaným roztokom pomocou konvičky (YouTube)

Ako správne používať Otovent? - Použitie Otoventu (YouTube)


Chirurgické ORL pracoviská

Doporučené zdravotnícke zariadenie zaoberajúce sa ORL chirurgiou:

Detská otorinolaryngologická klinika, NÚDCH, Bratislava - Detská ORL klinika NÚDCH

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Michala, Bratislava - Oddelenie ORL a CHHaK v BA

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Klinika ORL a CHHaK v BA


Iné...

Ohľadom problematiky diagnostiky a liečby postihnutia čeľustných kĺbov sa môžete dozvedieť na: