ORL / HNO / ENT - Bratislava a Trnava

Naša otorinolaryngologická ambulancia je lokalizovaná v Bratislave a vzniká taktiež ambulancia v Trnave. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rozsahu ambulantnej formy. ORL ambulancia disponuje kompletným technickým vybavením umožňujúcim poskytovať ambulantnú starostlivosť v súlade s najmodernejšími štandardmi.