Ordinačné hodiny - Liptovský Hrádok


Štvrtok               od 8:00 do 16:00

Piatok                od 8:00 do 16:00

 

Audiometrické vyšetrenia, nastavovania načúvacích prístrojov, odbery, stery, infúzie a prefuky - len objednané!

Utorok od 7:00 do 13:00, Streda od 7:00 do 13:00, Štvrtok od 7:00 do 8:00, Piatok od 7:00 do 8:00


AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY  ORL VYŠETRENIA:

Jeden termín slúži pre jedného pacienta

.

   OBMEDZENIA ORDINAČNÝCH HODÍN 

od 9.6. do 19.6. neordinujeme

23.6. neordinujeme

                                                                        


Informácie o výsledkoch vyšetrení

Informácie o výsledkoch sterov a krvných odberov Vám zašleme na e-mail, prípadne Vás vyrozumieme telefonicky

Objednanie eReceptu on-line

Ste našim pacientom a množstvo lieku Vám nepostačuje do najbližšie plánovanej kontroly? Alebo ste nedopatrením Váš liek znehodnotili? Nemusíte strácať čas návštevou ambulancie. O elektronický recept nás môžete požiadať on-line cez náš profil na portáli navstevalekara.sk a po našom spätnom vyrozumení si liek budete môcť vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Služba je bezplatná a dostupná v priebehu ordinačných hodín.

Zrušenie objednania

Nemôžete sa dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne? Rešpektujeme neočakávané situácie, ktoré Vás môžu zastihnúť. Vy tiež prosím rešpektujte náš čas a zároveň sa umožnite objednať iným pacientom! Pokiaľ sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť, zrušte Vašu rezerváciu!

- V prípade on-line objednania kliknutím na link, ktorý je uvedený v e-maily potvrdzujúcom Vašu rezerváciu

- V prípade osobného alebo telefonického objednania zaslaním e-mailu na orl.hradok@gmail.com

- V prípade objednania sa cez portál navstevalekara.sk zaslaním e-mailu na info@navstevalekara.sk

Ďakujeme :)

Objednávanie pacientov

On-line / Osobne v čase ordinačných hodín / Telefonicky v utorok a stredu medzi 8:00 - 12:00 na t.č.: 0905 746 414

POISTENEC

Vyšetrenie  s výmenným lístkom

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne. Bez čakania a bez výmenného lístka budú ošetrené len krvácavé a dusivé stavy.


Objednávanie pacientov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára (Je účtovaný 15€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu a výber lekára - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia):

On-line: klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia   


Objednávanie pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín


          

SAMOPLATCA

Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež detských aj dospelých pacientov, pacientov bez poistenia, cudzích štátnych príslušníkov bez poistenia, samoplatcov. Poplatok za vyšetrenie pre samoplatcu je 30€ (Platba v ambulancii).

Výmenný lístok NIE je potrebný

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne


Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín 


AUDIOMETRIA, PREVENTÍVNA ORL PREHLIADKA

(vodičský preukaz, atď...)

MANAŽMENT NAČÚVACÍCH PRÍSTROJOV

Pracovná zdravotná služba GAJOS, s.r.o.

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, audiometrické vyšetrenie sluchu (www.audiometria.sk), vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, zbrojný preukaz, posúdenie potreby a vhodnosti používania načúvacieho prístroja a manažment prenastavenia už používaného načúvacieho prístroja (Značky: Widex) - manažment načúvacích prístrojov (www.nacuvacipristroj.sk), administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, atď... Poplatok za audiometriu, preventívnu prehliadku, manažment vydania načúvacieho prístroja je 25€, pre samoplatcu 30€ (Platba v ambulancii)

Spolupracujeme s pracovnou zdravotnou službou GAJOS, s.r.o. (Bez poplatku v ambulancii) .

Výmenný lístok NIE je potrebný


 Objednávanie sa - audiometria / preventívna ORL prehliadka / načúvacie prístroje; konkrétny dátum a presný čas

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu audiometrie / preventívnej ORL prehliadky / manažmentu načúvacích prístrojov /GAJOS PZS

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín      

                                                                                                                                                                                                                                       .

VIRTUÁLNA KLINIKA

Služba dočasne pozastavená

Nemôžete sa dostaviť osobne? Poskytujeme možnosť on-line ORL konzultácie.  Poplatok za konzultáciu je 19€ (Platba on-line). Služba nie je dostupná počas víkendov.

On-line konzultácia:  klikni sem pre on-line ORL konzultáciu vo Virtuálnej klinike

                                                                                                                                     

Pohotovostná ORL služba v RK a PP

Pohotovostná ORL služba je vyhradená výlučne pre akútne stavy a to počas víkendov a v pracovné dni po 15-tej hodine v prípade nedostupnosti ambulantnej ORL starostlivosti

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok - Klinika ORL a CHHaK v RK

Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad - Oddelenie ORL v PP

Adresa a mapa

ORL ambulancia

Medic centrum, 1. poschodie (vpravo)

Pri železnici 1737, 03301 Liptovský Hrádok