Ordinačné hodiny - Trnava


Pondelok           od 9:00 do 15:00

Utorok               od 8:00 do 15:00

Streda                od 9:00 do 15:00

 

Audiometrické vyšetrenia, nastavovania načúvacích prístrojov, odbery, stery, infúzie a prefuky - len objednané!

Pondelok od 6:00 do 9:00, Utorok od 6:00 do 8:00, Streda od 6:00 do 9:00, Štvrtok od 6:00 do 7:30, Piatok od 6:00 do 7:30


AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY  ORL VYŠETRENIA:

Jeden termín slúži pre jedného pacienta

.

   OBMEDZENIA ORDINAČNÝCH HODÍN  

Neordinujeme 12.12, 21.12., 27.12.

Neordinujeme 3.1., 4.1., 11.1., 18.1., 25.1.

                                                                      


Informácie o výsledkoch vyšetrení

Informácie o výsledkoch sterov a krvných odberov Vám zašleme na e-mail, prípadne Vás vyrozumieme telefonicky

Objednanie eReceptu on-line

Ste našim pacientom a množstvo lieku Vám nepostačuje do najbližšie plánovanej kontroly? Alebo ste nedopatrením Váš liek znehodnotili? Nemusíte strácať čas návštevou ambulancie. O elektronický recept nás môžete požiadať on-line cez náš profil na portáli navstevalekara.sk a po našom spätnom vyrozumení si liek budete môcť vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Služba je bezplatná a dostupná v priebehu ordinačných hodín.

Zrušenie objednania

Nemôžete sa dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne? Rešpektujeme neočakávané situácie, ktoré Vás môžu zastihnúť. Vy tiež prosím rešpektujte náš čas a zároveň sa umožnite objednať iným pacientom! Pokiaľ sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť, zrušte Vašu rezerváciu!

- V prípade on-line objednania kliknutím na link, ktorý je uvedený v e-maily potvrdzujúcom Vašu rezerváciu

- V prípade osobného alebo telefonického objednania zaslaním e-mailu na trnava.orl@gmail.com

- V prípade objednania sa cez portál navstevalekara.sk zaslaním e-mailu na info@navstevalekara.sk

Ďakujeme :)

Objednávanie pacientov

POISTENEC

Vyšetrenie  s výmenným lístkom

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne. Bez čakania a bez výmenného lístka budú ošetrené len krvácavé a dusivé stavy.


Objednávanie pacientov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára (Je účtovaný 15€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu a výber lekára - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia):

On-line: klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia   


Objednávanie pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín


          

SAMOPLATCA

Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež detských aj dospelých pacientov, pacientov bez poistenia, cudzích štátnych príslušníkov bez poistenia, samoplatcov. Poplatok za vyšetrenie pre samoplatcu je 30€ (Platba v ambulancii).

Výmenný lístok NIE je potrebný

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne


Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín 


AUDIOMETRIA, PREVENTÍVNA ORL PREHLIADKA

(vodičský preukaz, atď...)

Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o.

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, audiometrické vyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, zbrojný preukaz, pred vydaním načúvacieho prístroja- manažment vydávania načúvacích prístrojov, administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, atď... Poplatok za preventívnu prehliadku je 25€, poplatok za preventívnu prehliadku pre samoplatcu je 30€ (Platba v ambulancii)

Spolupracujeme s pracovnou zdravotnou službou Balsam s.r.o. (Bez poplatku v ambulancii) .

Výmenný lístok NIE je potrebný


 Objednávanie sa na preventívnu ORL prehliadku / vyšetrenie pre potreby PZS na konkrétny dátum a presný čas

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu audiometrie / ORL preventívnej prehliadky

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín      

                                                                                                                                                                                                                                       .

VIRTUÁLNA KLINIKA

Nemôžete sa dostaviť osobne? Poskytujeme možnosť on-line ORL konzultácie.  Poplatok za konzultáciu je 19€ (Platba on-line).

On-line konzultácia:  klikni sem pre on-line ORL konzultáciu vo Virtuálnej klinike

                                                                                                                                     

Pohotovostná ORL služba v Trnave

Pohotovostná ORL služba je vyhradená výlučne pre akútne stavy a to počas víkendov a v pracovné dni po 15-tej hodine v prípade nedostupnosti ambulantnej ORL starostlivosti

Otorinolaryngologické oddelenie, Fakultná Nemocnica Trnava - Oddelenie ORL v TT

Adresa a mapa

ORL ambulancia - RHINO

Poliklinika Družba, prízemie, č. miestnosti 5 a 6

Starohájska 2, 917 01 Trnava