Ordinačné hodiny

                                     Pondelok     (MUDr. Ján Sojak, PhD.) - od 6:30 do 17:30

                                     Utorok          (MUDr. Ján Sojak, PhD.) - Len objednané odbery, infúzie,prefuky od 6:30 do 7:30

                                     Streda           (MUDr. Zora Broschová) - od 7:30 do 12:30

                                     Štvrtok          (MUDr. Ján Sojak, PhD.) - od 8:00 do 16:00

                                     Piatok            (MUDr. Zora Broschová) - od 7:30 do 12:30


AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY  VYŠETRENIA PRE DETSKÝCH AJ DOSPELÝCH PACIENTOV:

Jeden termín slúži pre jedného pacienta

 

   OBMEDZENIA ORDINAČNÝCH HODÍN  

                                                                    2.12. ordinuje MUDr. Broschová od 7:30 do 12:30

                                                                                  22.12. a 29.12. ordinuje MUDr. Sojak


                                                  


! Pacient a jeho prípadný doprovod je povinný mať v čakárni a pri vstupe do ambulancie nasadený respirátor FFP2 !

Nevyšetrujeme pacientov so známkami ochorenia dýchacích ciest (akútneho respiračného ochorenia), ktorí neboli na ORL vyšetrenie odoslaní svojim obvodným lekárom a zároveň im testom CRP nebolo preukázané zvýšenie hladiny tohto zápalového parametra!

Nevyšetrujeme pacientov, ktorí majú príznaky postihnutia koronavírusom, boli v priebehu posledných 14 dní v kontakte s osobou vykazujúcou príznaky tohto infekčného ochorenia, alebo osobou, u ktorej bolo toto ochorenie potvrdené. Zamlčanie takejto skutočnosti je trestným činom ohrozenia verejného zdravia (Z.č. 355/2007 Z.z.)!

 Nevyšetrujeme pacientov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou mimo územia Slovenskej republiky v priebehu posledných 2 týždňov a pacientov, ktorí boli s takouto osobou v kontakte! Výnimku majú: - plne zaočkované osoby; - osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami; - osoby s negatívnym výsledkom PCR testu realizovanom najskôr v 5. deň karantény. Zamlčanie takejto skutočnosti je trestným činom ohrozenia verejného zdravia (Z.č. 355/2007 Z.z.)!

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba, ktorá je:                                                                                                                                                   -  najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,                                                                                                                                                                                            - najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,                                                                                                                                                                                                                      - osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

                                                                                                                                                                                                                                       .


Informácie o výsledkoch vyšetrení

Informácie o výsledkoch sterov a krvných odberov poskytujeme telefonicky medzi 8:00 - 10:00 (Pondelok, streda, štvrtok, piatok)

+421(0) 950 373 653

Objednanie eReceptu on-line

Ste našim pacientom a množstvo lieku Vám nepostačuje do najbližšie plánovanej kontroly? Alebo ste nedopatrením Váš liek znehodnotili? Nemusíte strácať čas návštevou ambulancie. O elektronický recept nás môžete požiadať on-line cez náš profil na portáli navstevalekara.sk a po našom spätnom vyrozumení si liek budete môcť vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Služba je bezplatná a dostupná v priebehu ordinačných hodín.

Zrušenie objednania

Nemôžete sa dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne? Rešpektujeme neočakávané situácie, ktoré Vás môžu zastihnúť. Vy tiež prosím rešpektujte náš čas a zároveň sa umožnite objednať iným pacientom! Pokiaľ sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť, zrušte Vašu rezerváciu!

- V prípade on-line objednania kliknutím na link, ktorý je uvedený v e-maily potvrdzujúcom Vašu rezerváciu

- V prípade osobného alebo telefonického objednania zaslaním e-mailu na orl.rhino@gmail.com

- V prípade objednania sa cez portál navstevalekara.sk zaslaním e-mailu na info@navstevalekara.sk

Ďakujeme :)

Objednávanie pacientov

POISTENEC

VYŠETRUJEME PREDNOSTNE PEDIATRICKÝCH PACIENTOV

Vyšetrenie  s výmenným lístkom

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a presný čas (Je účtovaný 15€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia):

On-line: klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia   


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 DOSPELÍ PACIENTI

! Nakoľko sme detská ORL ambulancia, dospelých pacientov konzultujeme výlučne na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu voľných termínov vyčlenených pre dospelých pacientov !

Vyšetrenie  s výmenným lístkom


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a presný čas (Je účtovaný 15€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia)

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín

          

SAMOPLATCA

Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež detských aj dospelých pacientov, pacientov bez poistenia, cudzích štátnych príslušníkov bez poistenia, samoplatcov. Poplatok za vyšetrenie pre samoplatcu je 30€ (Platba v ambulancii).

 

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne


Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a presný čas

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín 


PREVENTÍVNA ORL PREHLIADKA

(vodičský preukaz, atď...)

Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o.

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, vyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: VODIČSKÝ PREUKAZ, administratívne účely, zbrojný preukaz, potreby zamestnávateľa, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore... Poplatok za preventívnu prehliadku je 25€, poplatok za preventívnu prehliadku pre samoplatcu je 30€ (Platba v ambulancii). 

Spolupracujeme s pracovnou zdravotnou službou Balsam s.r.o. (Bez poplatku v ambulancii) .

Výmenný lístok NIE je potrebný


 Objednávanie sa na preventívnu ORL prehliadku / vyšetrenie pre potreby PZS na konkrétny dátum a presný čas

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL prehliadky / vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín      

                                                                                                                                                                                                                                       .

VIRTUÁLNA KLINIKA

Nemôžete sa dostaviť osobne? Poskytujeme možnosť on-line ORL konzultácie.  Poplatok za konzultáciu je 19€ (Platba on-line).

On-line konzultácia:  klikni sem pre on-line ORL konzultáciu

                                                                                                                                     

Pohotovostná ORL služba v Bratislave

Pohotovostná ORL služba je vyhradená výlučne pre akútne stavy a to počas víkendov a v pracovné dni po 15-tej hodine v prípade nedostupnosti ambulantnej ORL starostlivosti

NÚDCH (Detská otorinolaryngologická klinika) - NÚDCH

Adresa a mapa

ORL ambulancia pre deti a dorast - RHINO

Šustekova 2, 851 04 Bratislava

(Petržalka - Poliklinika Šustekova,prízemie)