Ordinačné hodiny - Bratislava


Utorok                od 7:30 do 17:30

Streda               od 7:30 do 12:30

Piatok                od 7:30 do 12:30

 

Audiometrické vyšetrenia, nastavovania načúvacích prístrojov, odbery, stery, infúzie a prefuky - len objednané!

Pondelok od 6:30 do 7:30, Utorok od 6:30 do 7:30, Streda od 6:30 do 7:30 a od 12:30 do 17:30, Štvrtok od 6:30 do 7:30, Piatok od 6:30 do 7:30


AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY  VYŠETRENIA PRE DETSKÝCH AJ DOSPELÝCH PACIENTOV:

Jeden termín slúži pre jedného pacienta

 

   OBMEDZENIA ORDINAČNÝCH HODÍN 

                                                                     

20.6. ordinujeme od 9:00 do 13:00

 


Informácie o výsledkoch vyšetrení

Informácie o výsledkoch sterov a krvných odberov Vám zašleme na e-mail, prípadne Vás vyrozumieme telefonicky

Objednanie eReceptu on-line

Ste našim pacientom a množstvo lieku Vám nepostačuje do najbližšie plánovanej kontroly? Alebo ste nedopatrením Váš liek znehodnotili? Nemusíte strácať čas návštevou ambulancie. O elektronický recept nás môžete požiadať on-line cez náš profil na portáli navstevalekara.sk a po našom spätnom vyrozumení si liek budete môcť vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Služba je bezplatná a dostupná v priebehu ordinačných hodín.

Zrušenie objednania

Nemôžete sa dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne? Rešpektujeme neočakávané situácie, ktoré Vás môžu zastihnúť. Vy tiež prosím rešpektujte náš čas a zároveň sa umožnite objednať iným pacientom! Pokiaľ sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť, zrušte Vašu rezerváciu!

- V prípade on-line objednania kliknutím na link, ktorý je uvedený v e-maily potvrdzujúcom Vašu rezerváciu

- V prípade osobného alebo telefonického objednania zaslaním e-mailu na orl.rhino@gmail.com

- V prípade objednania sa cez portál navstevalekara.sk zaslaním e-mailu na info@navstevalekara.sk

Ďakujeme :)

Objednávanie pacientov

POISTENEC

VYŠETRUJEME PREDNOSTNE PEDIATRICKÝCH PACIENTOV

Vyšetrenie  s výmenným lístkom

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne. Bez čakania a bez výmenného lístka budú ošetrené len krvácavé a dusivé stavy.

Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára (Je účtovaný 20€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu a výber lekára - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia):

On-line: klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia   


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 DOSPELÍ PACIENTI

! Nakoľko sme detská ORL ambulancia, dospelých pacientov konzultujeme výlučne na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu voľných termínov vyčlenených pre dospelých pacientov !

Vyšetrenie  s výmenným lístkom


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára  (Je účtovaný 20€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu a výber lekára - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia)

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín

          

SAMOPLATCA

Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež detských aj dospelých pacientov bez poistenia, cudzích štátnych príslušníkov bez poistenia. Poplatok za vyšetrenie pre samoplatcu je 35€ (Platba v ambulancii).


Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín 


AUDIOMETRIA, PREVENTÍVNA ORL PREHLIADKA

(vodičský preukaz, atď...)

MANAŽMENT NAČÚVACÍCH PRÍSTROJOV

Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o.

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, audiometrické vyšetrenie sluchu (www.audiometria.sk), vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, zbrojný preukaz, posúdenie potreby a vhodnosti používania načúvacieho prístroja a manažment prenastavenia už používaného načúvacieho prístroja (Značky: ReSound, Audifon, Widex, Signia, Phonak) - manažment načúvacích prístrojov (www.nacuvacipristroj.sk), administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, atď... Poplatok za audiometriu, preventívnu prehliadku, manažment vydania načúvacieho prístroja je 25€, pre samoplatcu 35€  (Platba v ambulancii)

Spolupracujeme s pracovnou zdravotnou službou Balsam s.r.o. (Bez poplatku v ambulancii) .

Výmenný lístok NIE je potrebný


 Objednávanie sa - audiometria / preventívna ORL prehliadka / načúvacie prístroje; konkrétny dátum a presný čas

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu audiometrie / ORL preventívnej prehliadky / manažmentu načúvacích prístrojov

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín      

                                                                                                                                                                                                                                       .

VIRTUÁLNA KLINIKA

Služba dočasne pozastavená

Nemôžete sa dostaviť osobne? Poskytujeme možnosť on-line ORL konzultácie.  Poplatok za konzultáciu je 19€ (Platba on-line).Služba nie je dostupná počas víkendov.

On-line konzultácia:  klikni sem pre on-line ORL konzultáciu vo Virtuálnej klinike

                                                                                                                                     

Pohotovostná ORL služba v Bratislave

Pohotovostná ORL služba je vyhradená výlučne pre akútne stavy a to počas víkendov a v pracovné dni po 15-tej hodine v prípade nedostupnosti ambulantnej ORL starostlivosti

NÚDCH (Detská otorinolaryngologická klinika) - NÚDCH

Adresa a mapa

ORL ambulancia pre deti a dorast - RHINO

Šustekova 2, 851 04 Bratislava

(Petržalka - Poliklinika Šustekova,prízemie)