Ordinačné hodiny - Bratislava


Utorok                od 7:00 do 16:00

Streda               od 7:00 do 15:30

 

Audiometrické vyšetrenia, nastavovania načúvacích prístrojov, odbery, stery, infúzie a prefuky - len objednané!

Pondelok od 6:00-14:00, Utorok od 6:00-7:00 a 16:00-17:30, Streda od 6:00-7:00 a 15:30–16:30


 

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY  VYŠETRENIA PRE DETSKÝCH AJ DOSPELÝCH PACIENTOV:

Jeden termín slúži pre jedného pacienta

Telefonický pacientov neobjednávame

 

   OBMEDZENIA ORDINAČNÝCH HODÍN

23.07.2024

                            Neodkladné stavy budú u pediatrických pacientov na našej ambulancii vybavené v čase medzi 7:30 - 15:00.

                                    Odbery, stery, audiometriu a administratívu vybavujeme v čase medzi 7:00 - 16:00

 

 

 

 

      

 


Informácie o výsledkoch vyšetrení

Informácie o výsledkoch sterov a krvných odberov Vám zašleme na e-mail, prípadne Vás vyrozumieme telefonicky

Objednanie eReceptu on-line

Ste našim pacientom a množstvo lieku Vám nepostačuje do najbližšie plánovanej kontroly? Alebo ste nedopatrením Váš liek znehodnotili? Nemusíte strácať čas návštevou ambulancie. O elektronický recept nás môžete požiadať on-line cez náš profil na portáli navstevalekara.sk a po našom spätnom vyrozumení si liek budete môcť vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Služba je bezplatná a dostupná v priebehu ordinačných hodín.

Zrušenie objednania

Nemôžete sa dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne? Rešpektujeme neočakávané situácie, ktoré Vás môžu zastihnúť. Vy tiež prosím rešpektujte náš čas a zároveň sa umožnite objednať iným pacientom! Pokiaľ sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť, zrušte Vašu rezerváciu!

- V prípade on-line objednania kliknutím na link, ktorý je uvedený v e-maily potvrdzujúcom Vašu rezerváciu

- V prípade osobného alebo telefonického objednania zaslaním e-mailu na orl.rhino@gmail.com

- V prípade objednania sa cez portál navstevalekara.sk zaslaním e-mailu na info@navstevalekara.sk

Ďakujeme :)

Objednávanie pacientov

POISTENEC

VYŠETRUJEME PREDNOSTNE PEDIATRICKÝCH PACIENTOV

Vyšetrenie  s výmenným lístkom

Neodkladné stavy:  po posúdení stavu personálom ambulancie Vám pridelíme poradové číslo a budete vybavený priebežne. Bez čakania a bez výmenného lístka budú ošetrené len krvácavé a dusivé stavy.


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára (Je účtovaný 30€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu a výber lekára - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia):

On-line: klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia   


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 DOSPELÍ PACIENTI

! Nakoľko sme detská ORL ambulancia, dospelých pacientov konzultujeme výlučne na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu voľných termínov vyčlenených pre dospelých pacientov !

Vyšetrenie  s výmenným lístkom


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára  (Je účtovaný 30€ poplatok za využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu a výber lekára - služby nad rámec verejného zdravotného poistenia)

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (Bez poplatku):

! Do čakárne je nutné dostaviť sa minimálne 10 minút pred orientačným časom vyšetrenia, inak môže Váš termín prepadnúť !

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín

          

SAMOPLATCA

Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež detských aj dospelých pacientov bez poistenia, cudzích štátnych príslušníkov bez poistenia. Poplatok za vyšetrenie pre samoplatcu je 40€ (Platba v ambulancii).

Výmenný lístok NIE je potrebný.


Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a presný čas s výberom lekára

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu ORL vyšetrenia

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín 


AUDIOMETRIA, PREVENTÍVNA ORL PREHLIADKA

(vodičský preukaz, atď...)

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, audiometrické vyšetrenie sluchu (www.audiometria.sk), vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, zbrojný preukaz, administratívne účely, potreby zamestnávateľa alebo školy, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore, overenie kvality sluchu, atď... Poplatok za audiometriu, preventívnu prehliadku je 25€, pre samoplatcu 40€  (Platba v ambulancii)

Výmenný lístok NIE je potrebný


 Objednávanie sa - audiometria / preventívna ORL prehliadka ; konkrétny dátum a presný čas

On-line:  klikni sem pre rezerváciu termínu audiometrie / ORL preventívnej prehliadky

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín      

                                                                                                                                                                                                                                       .

VIRTUÁLNA KLINIKA

Služba dočasne pozastavená

Nemôžete sa dostaviť osobne? Poskytujeme možnosť on-line ORL konzultácie.  Poplatok za konzultáciu je 19€ (Platba on-line).Služba nie je dostupná počas víkendov.

On-line konzultácia:  klikni sem pre on-line ORL konzultáciu vo Virtuálnej klinike

                                                                                                                                     

Pohotovostná ORL služba v Bratislave

Pohotovostná ORL služba je vyhradená výlučne pre akútne stavy a to počas víkendov a v pracovné dni po 15-tej hodine v prípade nedostupnosti ambulantnej ORL starostlivosti

NÚDCH (Detská otorinolaryngologická klinika) - NÚDCH

Adresa a mapa

ORL ambulancia pre deti a dorast - RHINO

Šustekova 2, 851 04 Bratislava

(Petržalka - Poliklinika Šustekova,prízemie)