ORL / HNO / ENT - Trnava 


Otorinolaryngologická ambulancia lokalizovaná v Trnave. Plánované spustenie v októbri 2022.Zdravotná starostlivosť poskytovaná v rozsahu ambulantnej formy striedavo dvomi lekármi. ORL ambulancia disponuje  kompletným technickým vybavením umožňujúcim poskytovať ambulantnú starostlivosť v súlade s najmodernejšími štandardmi.